TUSEN ÖAR AV FRID


Öriket Åland och den frid jag funnit där är fokus för denna bok.

När jag först anlände till ön Kökar kändes allt intetsägande. Jag ville fort tillbaka till mitt storstadsliv med dess vimmel och ljud. Men efter en sommar på ön hade jag för första gången i mitt liv funnit frid i tystnaden och skönhetenidet enkla. Jag visste att hit kommer jag tillbaka.

Parallellt med en överblick över Åland och vad som gör öriket unikt följer boken min egen resa genom livet. Jag berättar om utsökta platser i den särpräglade naturen, speciellt på karga Kökar och
i dess skärgård, samt om möten med oförglömliga öbor som älskar sin ö.

Hemsidan utvecklas så småningom. Välkommen åter!

Janne Kütimaa e-mail:

Visit Aland